loader
Imprezy tematyczne

Studio Eksperymentalne Polskiego Radia na wystawie w Karlsruhe

Wystawa "Through the Soundproof Curtain. The Polish Radio Experimental Studio" w ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe

Już od 14 lipca w ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe ma dla odwiedzających przygotowaną prawdziwą gratkę. Jest to wystawa pod tytułem  "Through the Soundproof Curtain. The Polish Radio Experimental Studio". Jak sama nazwa wskazuje, treść wystawy obejmuje działalność Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia od samych początków jego istnienia. Jak wiadomo, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia było zjawiskiem unikatowym w skali wszystkich krajów tak zwanego bloku wschodniego. Ta niezwykła instytucja zajmowała się między innymi twórczością elektroniczną, wszelkiego rodzaju eksperymentami audiowizualnymi, tworzeniem ścieżek dźwiękowych do filmów oraz wieloma innymi rzeczami, które w tamtych czasach zasługiwały na miano wytyczania trendów.  

Początku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia datują się jeszcze na rok 1957. To właśnie wtedy, głównie z inicjatywy polskich środowisk artystycznych, ówczesne władze zgodziły się utworzyć SEPR. W tamtych czasach to właśnie Studio Eksperymentalne Polskiego Radia a także Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" stanowiły dwa unikatowe w skali całej Europy Wschodniej zjawiska, instytucje umożliwiające szeroko zakrojoną wymianę kulturalną pomiędzy różnymi krajami. Te dwie polskie instytucje z jednej strony wysyłaly polskich artystów zagranicę, z drugiej zaś przyjmowały gości między innymi z krajów skandynawskich, Europy Zachodniej a nawet ze Stanów Zjednoczonych. 

W tamtych czasach Studio Eskperymentalne Polskiego Radia miało do dyspozycji nie tylko najbardziej nowoczesny sprzęt elektroniczny ale także świetnie wyszkolonych inżynierów. Dzięki temu, instytucja była w stanie realizować najwyższej jakości projekty dla najlepszych i najbardziej wymagającycj arystów. Połączenie nowoczesnego sprzętu, świetnie wyszkolonej kadry a także najlepszych ówczesnych twórców sprawiło, że  Studio Eskperymentalne Polskiego Radia było instytucją, która wywarła wprost ogromny wpływ zarówno na kulturę wysoką, jak i kulturę popularną swego czasu.

studio radiowe

Jeżeli chodzi o arystów, którzy realizowali swoje artystyczne ambicje w  Studiu Eskperymentalnym Polskiego Radia to można wymienić chociażby takie znane wszystkim nazwiska, jak: Włodzimierz Kotoński, Krzysztof Penderecki, Bogusław Schaeffer, Elżbieta Sikora, Krzysztof Knittel, Arne Nordheim, Kare Kolberg, Hugh Davies, Lejaren Hiller, Roland Kayn i Dubravko Detoni.

Co ważne, Studio Eskperymentalne Polskiego Radia od samego początku miało być czymś znacznie więcej, niż instytucją umożliwiającą tworzenie projektów artystycznych najwyższej jakości. Celem studia było kreowanie nowego oblicza mediów: łączenie ze sobą różnych prądów i inspiracji, szukanie nowych dróg wyrazu artystycznego i tworzenie nowych form artystycznych, będących rezultatem spotkań wybitnych acz różniących się od siebie artystów oraz wysoce wykwalifikowanych iniżnierów.

Wystawa "Through the Soundproof Curtain. The Polish Radio Experimental Studio" w ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe prezentuje w pełnej krasie bogatą i niezwykłą historię  Studia Eskperymentalnego Polskiego Radia. Odwiedzający poznają nie tylko różne projekty realizowane na przestrzeni lat przez tę niezwykłą instytucję, lecz również będą w stanie uprzytomnić sobie, jak ogromny wpływ  Studio Eskperymentalne Polskiego Radia  miało na całą polską kulturę ostatnich kilkudziesięciu lat.