loader
Imprezy tematyczne

Międzynarodowy Dzień Poezji – 10 współczesnych poetów, których warto znać

Międzynarodowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO obchodzimy 21 marca. Pierwsze obchody tego święta zorganizowane zostały w Paryżu. Jednym z ich uczestników był Aleksander Nawrocki, który zaszczepił tę tradycję w Polsce. Ideą Światowego Dnia Poezji jest jak sama nazwa wskazuje, promowanie poezji. W ramach obchodów tego święta organizowane są spotkania z polskimi i zagranicznymi twórcami, koncerty, wieczorki poezji i innego rodzaju widowiska poetycko-muzyczne. Święto celebrowane jest z coraz większym rozmachem, a do akcji włączają się różne instytucje. W niektórych kawiarniach za kubek ciemnego napoju można wtedy zapłacić wierszem.

Nie zawsze jednak mamy możliwość by uczestniczyć w takich wydarzeniach. Warto wtedy uczcić Dzień Poezji samemu, sięgając po tomik z wierszami, rozkoszując się nimi pierwszego dnia wiosny.

Pokolenie mistrzów

Poezja zajmuje w polskiej kulturze szczególne miejsce. Twórczość Wielkiej Czwórki (Miłosz, Szymborska, Różewicz, Herbert) wpłynęła na kształt poezji współczesnej, a młodsze pokolenia poetów wciąż nie są w stanie wyjść z ich cienia. Ich dzieła są niesamowite - zakorzenione głęboko w tradycji, które przetrwały zarówno próbę czasu jak i zmianę władzy i ustrojów. Do tego zacnego grona czołówki polskiej poezji można zaliczyć także Stanisława Barańczaka i Julię Hartwig. Ci wszyscy poeci należą do grona elity artystów - intelektualistów. Z ich dzieł można wyczytać wiele cennych informacji, gdyż dotykają oni najbardziej istotnych, bliskich człowiekowi spraw. Poeci są także prekursorami w walce z systemem.

znani poeci

Poeci obecni w mediach

Nagrody literackie pełnią ważną funkcję informacyjną i promująca. Warto przyjrzeć się laureatom najbardziej prestiżowych konkursów. w.Urszula Kozioł– wielokrotnie nominowana do Nike i Orfeusza; laureatka Nagrody im. Kościelskich (1969), Polskiego PEN-Clubu (1998); Silesius (2011) za całokształt twórczości w swoim najnowszym tomiku żegna się z ukochaną osobą i ukazuje kondycje współczesnego człowieka. Tomasz Różycki – nominowany do Nike. Laureat Nagrody Kościelskich (2004) za poemat „Dwanaście stacji” nawiązujący do „Pana Tadeusza” Mickiewicza i do „Kartoteki” Różewicza. Także tacy autorzy jak Jacek Podsiadło, Szymon Słomczyński to osoby, które warto znać i doceniać ich twórczość. To oni mają największe szanse, by dołączyć do grona artystów ponadczasowych.

Tropami poezji

System nagród nie jest doskonały, jest to rozwiązanie mocno subiektywne, ale może stać się drogowskazem do lepszego poznania poezji. Nagrody nie powinny być jednak stawiane na pierwszym miejscu. Powinniśmy sami poszukiwać w dziełach śladu własnych przeżyć i emocji. Wystarczy się rozejrzeć - poezja nas otacza. Poeci udzielają się w Internecie, publikują na blogach, wydają e-booki, wiersze często trafiają jako słowa piosenek popularnych artystów. Jedyne co musimy umieć to wychwycić z tego natłoku informacji te najcenniejsze dla nas dzieła. Nie da się niestety odgórnie powiedzieć co jest dobre, a co nie. Każdy musi odkryć to sam na podstawie swoich własnych przekonań.